×
Support via Online-Chat steht nur angemeldeten Nutzern zur Verfügung.
Bitte registrieren Sie sich oder loggen Sie sich ein.
×
Ihre Anfrage für ein Online-Training wurde gesendet. Ein Cbonds-Manager wird sich in Kürze bei Ihnen melden. Vielen Dank!

Podsumowanie roku 2011 na GPW.

January 02, 2012 | Cbonds

  • Rekordowa liczba debiutów na trzech rynkach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
  • Umocnienie pozycji polskiej giełdy w trudnym roku dla europejskich i światowych rynków finansowych.
  • Nowe instrumenty, indeksy i rozwiązania prorynkowe.

Rok 2011 był wyjątkowym w historii warszawskiej giełdy. Pierwszy pełny rok działania GPW jako spółki publicznej przypadł na okres spowolnienia gospodarczego niemal w całej europejskiej gospodarce i niepewności przedsiębiorców co do warunków działalności w kolejnych miesiącach i latach. W tym kontekście pierwsze miejsce GPW wśród europejskich giełd i rekordowa liczba IPO na warszawskim parkiecie na tle innych giełd naszego kontynentu, stało się dowodem niezwykłej żywotności polskiego rynku giełdowego i faktem szeroko komentowanym za granicą. Mimo zawirowań na rynkach finansowych w Europie, na rynkach akcji GPW zadebiutowało ponad 200 spółek (w sumie na Głównym Rynku i NewConnect). Pod względem wartości IPO, po 3 kw. 2011 Giełda zajęła trzecią pozycję wśród giełd europejskich (wg IPO WatchQ3/2011) i wyprzedzając m.in. Deutsche Boerse i Oslo Stock Exchange oraz grupę Nasdaq OMX.

Lista firm notowanych na Głównym Rynku GPW w ciągu 2011 r. wydłużyła sie o 38 nowych spółek. Wśród nich znalazła się m.in. Jastrzębska Spółka Węglowa – czwarta pod względem wielkości oferta publiczna w Europie w 2011r. Pod koniec roku na Głównym Rynku GPW notowanych jest blisko 430 firm.

Wyjątkową aktywność wykazali emitenci na rynku NewConnect - zadebiutowało na nim w tym roku blisko 170 spółek. W rezultacie, w ciągu jednego roku niemalże podwojona została liczba spółek na alternatywnym parkiecie GPW. Obecnie na NewConnect jest notowanych 345 spółek.

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się także rynek papierów dłużnych Catalyst, uruchomiony przez warszawska giełdę jesienią 2009 roku. Tylko w tym roku zadebiutowało na nim już 56 emitentów. Po dwóch latach funkcjonowania, Catalyst uplasował się na drugim miejscu pod względem liczby papierów notowanych wśród rynków obligacji naszego regionu (wg danych FESE 11/2011). W listopadzie na rynek Catalyst wprowadzone zostały obligacje PKO Finance – pierwsze notowane w obcej walucie. Na koniec roku 2011 na Catalyst notowanych jest ponad 200 serii papierów dłużnych wyemitowanych przez około 100 podmiotów. Wobec dynamicznego rozwoju zarówno giełdowego rynku obligacji jak i rynku skarbowych papierów dłużnych prowadzonego przez spółkę zależną Bond Spot, GPW uruchomiła w lutym 2011 pierwszy oficjalny indeks obligacji skarbowych w Polsce Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index).

Mimo niepewnej sytuacji na rynkach, zdecydowanie wzrosło zainteresowanie notowaniem na GPW ze strony zagranicznych emitentów. Z 46 spółek spoza Polski notowanych na warszawskim parkiecie, aż 15 zadebiutowało w 2011 r. Wśród zagranicznych debiutantów na głównym parkiecie znalazło się m.in. kolejnych 6 ukraińskich spółek, 2 litewskie, a ostatnio 2 bułgarskie, w tym największy producent farmaceutyków, Sopharma AD. Obecnie na GPW notowane są spółki zagraniczne z 20 krajów. Największą grupę stanowią spółki ukraińskie, których 11 jest obecnych na obydwu rynkach akcji warszawskiej giełdy. W lutym 2011 r. Kernel Holding, jako pierwsza spółka z Ukrainy, znalazł się w indeksie WIG20 GPW. Drugą najliczniejszą grupą są emitenci z Republiki Czeskiej (7 spółek). W związku z rosnącą liczbą emitentów ukraińskich na warszawskim parkiecie, GPW wprowadziła 4 maja 2011 roku nowy indeks, WIG-Ukraine, pierwszy i jedyny indeks poza Ukrainą, w którego portfelu znalazły się wyłącznie spółki z tego kraju. Wśród nowości indeksowych ważnym wydarzeniem był obliczany od początku roku indeks WIGdiv skupiający spółki regularnie wypłacające dywidendę dla akcjonariuszy. 1 grudnia 2011 do grupy indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 dołączył indeks WIGPlus, który umożliwił śledzenie koniunktury w grupie najmniejszych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Ponadto, w 2011 r. wprowadzony został subindeks sektorowy - WIG-surowce.

W roku 2011 Giełda istotnie poszerzyła paletę instrumentów inwestycyjnych. Wprowadzone zostały warranty, nowe kontrakty terminowe, m.in. na akcje Grupy Lotos oraz Petrolinvest i CD Projekt Red. Należy zaznaczyć, iż w listopadzie do obrotu giełdowego zostały wprowadzone nowe kontrakty terminowe na akcje spółek: TVN, Globe Trade Centre, Jastrzębska Spółka Węglowa, Lubelski Węgiel Bogdanka oraz Kernel Holding– pierwszej zagranicznej spółki.

W grudniu br. do obrotu trafiło 31 serii certyfikatów lewarowanych, zwanych KNOCK-OUT lub Turbo, które są nowym typem instrumentów z rodziny produktów strukturyzowanych.

Rosnące znaczenie i rozpoznawalność GPW na tle innych rynków przyciągała w ciągu całego roku nie tylko nowych emitentów i inwestorów, lecz również pośredników z kraju i zagranicy. Wzrosła liczba IPO partners, których lista liczy obecnie 27 podmiotów z 12 krajów. Pod koniec 2011 GPW ma 30 krajowych i 31 zagranicznych/zdalnych Członków Giełdy.

Niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń mijającego roku było zawarcie w listopadzie przez GPW umowy o zakupie pakietu 80,33% akcji Towarowej Giełdy Energii. Jest to kolejny krok, po uruchomieniu w grudniu 2010 poee Rynku Energii GPW, na drodze do rozwoju rynków obrotu towarami giełdowymi i instrumentami finansowymi opartymi o towary giełdowe.

Dane statystyczne - Catalyst

Lp Pozycja 2011 2010 Zmiana
1 Liczba emitentów

99 49 102%
2 Liczba serii 208 97 114%
3 Wartość emisji (mln zł) 40 040 21 508 86%
4 Wartość obrotów sesyjnych (mln zł) 486 403 21%
5 Średnie obroty na sesję (mln zł) 1,9 1,6 22%
dane bez obligacji Skarbu Państwa


Share:

Ähnliche Nachrichten:
verkleinernerweitern
Сbonds zeigt die globalen Daten zu festverzinslichen Wertpapieren
  • Cbonds ist eine globale Datenplattform zum Anleihenmarkt
  • Deckung: mehr als 170 Länder und 250’000 inländische Anleihen und Eurobonds
  • Mehrere Möglichkeiten, Daten zu erhalten: über die beschreibende Daten- und Anleihenkurse - Website, das xls Add-In oder per mobiler App
  • Analysefunktionalität: Anleihenmarkt-Screener, Watchlist Anleihen-Karten und andere Werkzeuge
×