×
Support via Online-Chat steht nur angemeldeten Nutzern zur Verfügung.
Bitte registrieren Sie sich oder loggen Sie sich ein.
×
Ihre Anfrage für ein Online-Training wurde gesendet. Ein Cbonds-Manager wird sich in Kürze bei Ihnen melden. Vielen Dank!

Analizy Online: Aktywa OFE wzrosły w grudniu o 2,2 mld zł

January 03, 2012 | Cbonds

Aktywa otwartych funduszy emerytalnych wzrosły w grudniu o 2,2 mld zł do 224,7 mld zł. W całym 2011 r. wartość aktywów OFE wzrosła o 1,6 proc. To najniższa dynamika przyrostu aktywów od początku istnienia drugiego filaru - poinformowała firma Analizy Online

"Na koniec grudnia 2011 r. wartość środków pozostająca na drugofilarowych kontach emerytalnych wyniosła 224,7 mld PLN, co w ujęciu miesięcznym oznacza przyrost na poziomie +1,0 proc. Tym samym był to siódmy miesiąc od początku minionego roku, w którym aktywa OFE zyskały na wartości. W całym 2011 roku wartość aktywów OFE wzrosła o +1,6 proc. Oznacza to najniższą dynamikę przyrostu aktywów od początku istnienia drugiego filaru w Polsce. Z niższym rocznym tempem zmiany aktywów OFE wynoszącym -1,3 proc. mieliśmy do czynienia jedynie w 2008 r., czyli w okresie trwania wcześniejszej bessy" - napisano w raporcie.

Jak podały Analizy Online, na grudniowy poziom aktywów otwartych funduszy emerytalnych dodatnio wpłynęły dwa czynniki. Najistotniejszym z nich były rozliczenia dodatnich przepływów towarzyszących listopadowej sesji transferowej.

"Ze względu na techniczny charakter tej operacji w ślad za osobami, które zdecydowały się na zmianę funduszu przepłynęło między OFE 2,0 mld PLN. Tym samym była to już drugą z rzędu sesja, podczas której wartości rozliczeń jej towarzyszących utrzymywały się na relatywnie niższych poziomach. Spadek wartości przenoszonych środków związany był z faktem wprowadzenia z początkiem 2012 r. zakazu akwizycji. PTE cięły koszty pozyskiwania klientów na rynku wtórnym zmieniając sposób wynagrodzenia sprzedawców OFE oraz wypowiadając same umowy akwizycyjne" - dodano.

Kolejnym czynnikiem wpływającym pozytywnie na poziom aktywów OFE w grudniu był tradycyjnie dopływ środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wyniósł 0,6 mld PLN.

"Tym samym, w ujęciu miesięcznym, była to jedna z najniższych kwot przelana do funduszy od początku ich istnienia. W całym 2011 roku ZUS przekazał do OFE +15,1 mld PLN, czyli o -32,5 proc. mniej niż w roku poprzednim. Mniejsze przelewy z ZUS do OFE związane były z obowiązującą od maja 2011 r. obniżoną składką trafiającą do drugiego filara z 7,3 do 2,3 proc." - poinformowano w raporcie.

Z kolei negatywne przełożenie na stan aktywów otwartych funduszy emerytalnych w grudniu miały wyniki z zarządzania, które zmniejszyły wartość drugofilarowego majątku o 0,7 mld zł.

Analizy Online podały również, że podobnie jak w listopadzie, na wyniki negatywnie wpłynęła kiepska koniunktura na Giełdzie; indeks szerokiego rynku WIG stracił 4,8 proc., a indeks grupujący blue chipy obniżył się o 6,3 proc.

"Nic więc dziwnego, że spadkom wycen jednostek OFE w grudniu nie pomogła nawet dobra koniunktura na rynku długu, gdzie indeks obligacji skarbowych IROS zyskał +0,6 proc." - napisano w raporcie.
PAP

Share:

Ähnliche Nachrichten:
verkleinernerweitern
Сbonds zeigt die globalen Daten zu festverzinslichen Wertpapieren
  • Cbonds ist eine globale Datenplattform zum Anleihenmarkt
  • Deckung: mehr als 170 Länder und 250’000 inländische Anleihen und Eurobonds
  • Mehrere Möglichkeiten, Daten zu erhalten: über die beschreibende Daten- und Anleihenkurse - Website, das xls Add-In oder per mobiler App
  • Analysefunktionalität: Anleihenmarkt-Screener, Watchlist Anleihen-Karten und andere Werkzeuge
×