×
Support via Online-Chat steht nur angemeldeten Nutzern zur Verfügung.
Bitte registrieren Sie sich oder loggen Sie sich ein.
×
Ihre Anfrage für ein Online-Training wurde gesendet. Ein Cbonds-Manager wird sich in Kürze bei Ihnen melden. Vielen Dank!

Zapowiedź debiutu obligacji GPW

January 03, 2012 | Cbonds

4 stycznia 2012 r. na rynku Catalyst zadebiutują obligacje serii A spółki GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA.

Informacje o emisji i emitencie:

nazwa emitenta

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

emitent na rynku Catalyst

100

debiut w 2012 r.

1

rodzaj emitenta

korporacyjny
siedziba w Polsce
Warszawa

rynki Catalyst

ASO prowadzone przez BondSpot S.A.

inne rynki notowań

TAK

rodzaj instrumentu

obligacje na okaziciela

wartość emisji

Łączna wartość nominalna obligacji serii A wynosi 170.000.000 zł

oprocentowanie

Kupon o zmiennej wysokości, stały w okresie kuponowym,  wypłacany półrocznie, oparty o stopę WIBOR 6M + marża w wysokości 117 punktów bazowych. W pierwszym okresie odsetkowym, kupon wynosi 6,17 %. 

data wykupu

02-01-2017 r.
organizator

Współmenedżerami oferty obligacji GPW są Bank Handlowy, Dom Maklerski Banku Handlowego, Bank PEKAO S.A. oraz UniCredit CAIB Poland S.A. Dom Maklerski Banku Handlowego oraz UniCredit CAIB Poland S.A. pełniły funkcję oferujących obligacje w tej transakcji.


Spółka GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE jest pierwszym debiutantem na rynku Catalyst w roku 2012.

Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych:

Liczba obligacji:1.700.000 sztuk

Wartość nominalna jednej Obligacji: 100 zł
Łączna wartość nominalna Obligacji: 170.000.000 zł
Cena emisyjna jednej Obligacji: 100 zł

Oprocentowanie obligacji


Kupon o zmiennej wysokości, stały w okresie kuponowym, wypłacany półrocznie, oparty o stopę WIBOR 6M + marża w wysokości 117 punktów bazowych
W pierwszym okresie odsetkowym, kupon wynosi 6,17 %. 

Wykup obligacji

02-01-2017 r.

Cel emisji obligacji

Finansowanie przedsięwzięć GPW, takich jak konsolidacja instytucjonalna na rynku towarów giełdowych i poszerzenie listy produktów dostępnych dla inwestorów na tym rynku, a także przedsięwzięć technologicznych w obszarze rynków finansowych i rynków towarowych.

Konsolidacja instytucjonalna na rynku towarów giełdowych polegać będzie w szczególności na zwiększenie zaangażowania kapitałowego GPW w Towarowej Giełdzie Energii S.A. poprzez zakup pakietów akcji od obecnych akcjonariuszy.

Poszerzenie listy produktów rynku towarowego oraz wprowadzenie instrumentów finansowych opartych o towary giełdowe będzie wymagało nakładów związanych z dostosowaniem systemów transakcyjnych i okołotransakcyjnych do obsługi tych produktów i współpracy w tym zakresie z systemami instytucji infrastruktury obsługujących lub współpracujących z GPW w prowadzeniu działań w segmencie towarów giełdowych

Zabezpieczenie

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.   

Rating

Emisja nie posiada ratingu.


Share:

Ähnliche Nachrichten:
verkleinernerweitern
Сbonds zeigt die globalen Daten zu festverzinslichen Wertpapieren
  • Cbonds ist eine globale Datenplattform zum Anleihenmarkt
  • Deckung: mehr als 170 Länder und 250’000 inländische Anleihen und Eurobonds
  • Mehrere Möglichkeiten, Daten zu erhalten: über die beschreibende Daten- und Anleihenkurse - Website, das xls Add-In oder per mobiler App
  • Analysefunktionalität: Anleihenmarkt-Screener, Watchlist Anleihen-Karten und andere Werkzeuge
×